GROŠELJ, R. (2007). Miklošičev prispevek k skladenjski obravnavi starocerkvenoslovanskega nepredložnega mestnika. Slavistična Revija, 55(1-2), 105-131. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34778466