ŠEKLI, M. (2007). Končniški in mešani naglasni tip samostalnikov a-jevske sklanjatve v nadiškem narečju slovenščine. Slavistična Revija, 55(1-2), 134-145. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34777954