BABIČ, V. (2007). Latinski prevod slovnice Meletija Smotrickega in dva fascikla s korespondenco Mateja Sovića. Slavistična Revija, 55(1-2), 147-167. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34777698