IVANOVA, N. (2007). Južnoslovanski knjižni jeziki s konca 19. stoletja med individualnim razvojem in slovansko vzajemnostjo (A. Bezenšek in njegov Jugoslavjanski stenograf). Slavistična Revija, 55(1-2), 221. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34797666