MARUŠIČ, F., & ŽAUCER, R. (2007). O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika). Slavistična Revija, 55(1-2), 223-247. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-700923