CVETKO OREŠNIK, V. (2007). Skladenjske posebnosti starinskega ali narečnega slovenskega namenilnika. Slavistična Revija, 55(1-2), 257-260. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26826541