KRANJC, S., MARJANOVIČ UMEK, L., FEKONJA, U., & BAJC, K. (2007). Razvoj pripomočkov za merjenje otroškega govora v slovenskem prostoru. Slavistična Revija, 55(1-2), 327-339. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34760290