MIKOLIČ, V. (2007). Modifi kacija podstave in argumentacijska struktura besedilnih vrst. Slavistična Revija, 55(1-2). Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2007-1-2-1-24