OREL, I. (2007). Nemške izposojenke v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju (1894–1895). Slavistična Revija, 55(1-2), 357-368. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34776418