VIDOVIČ MUHA, A. (2007). Izrazno-pomenska tipologija poimenovanj. Slavistična Revija, 55(1-2), 399-408. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34774114