revije, U. (2007). Bibliografija akademika prof. dr. Jožeta Toporišiča (1996–2006). Slavistična Revija, 55(1-2), 419-440. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26833453