AHAČIČ, K. (2006). Nominalna paradigmatika Bohoričeve slovnice v luči evropskega slovničarstva. Slavistična Revija, 54(2), 129-153. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32169314