ŠEKLI, M. (2006). Nepričakovani odraz praslovanskega jata v rezijanskem narečju slovenščine. Slavistična Revija, 54(2), 155-171. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32169826