JURGEC, P. (2006). O nenaglašenih e/o v standardni slovenščini. Slavistična Revija, 54(2), 173-185. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32170338