PERENIČ, U. (2006). »Poetische Versuche 1843–44« Luize Pesjak – Poskus umestitve dela nemške ustvarjalnosti na Slovenskem v okvir slovenske literarne zgodovine. Slavistična Revija, 54(2), 233-243. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32178018