KMECL, M. (2003). Tine Logar (11. 2. 1916-24. 12. 2002). Slavistična Revija, 51(1), 93–95. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-21383778