SKUBIC, M. (2001). Romansko-slovanske jezikovne interference: sosledica časov. Slavistična Revija, 49(4), 229-236. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-17767010