KALIN GOLOB, M. (2001). Teoretska razčlemba jezika in stila v poročevalstvu. Slavistična Revija, 49(1-2), 119–122. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-20638301