Erika, K. (1996). Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. Slavistična Revija, 44(2), 133–154. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-2620770