Stramljič Breznik, I. (2018). Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu. Slavistična Revija, 66(3), 369-382. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-8