Badurina, L., & Palašić, N. (2018). Odgovori na pitanja o pitanjima. Slavistična Revija, 66(3), 383-397. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-9