Toporišič, T. (2018). Igra v igri kot metagledališkost in metamedijskost od Cankarja do Zupančiča. Slavistična Revija, 66(3), 265-279. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-2