Žerjal Pavlin, V. (2018). Književnice s slovenskega zahoda. Slavistična Revija, 66(3), 399-402. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-2-1