Vilko, N. (1971). Raziskovanje slovanskih izposojenk v madžarščini. Slavistična Revija, 19(2), 167–187. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-4778291