Šarančić Čutura, S. (2018). Fragmenti o intertekstu pesničkog dela Stevana Pešića. Slavistična Revija, 66(3), 315-331. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-5