Gantar, P., Arhar Holdt, Špela, & Pollak, S. (2019). Leksikalne novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije. Slavistična Revija, 66(4), 459-472. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-4