Vrbinc, A., & Vrbinc, M. (2019). Prepletenost kulture in jezika na primeru angleških in slovenskih izlastnoimenskih frazemov. Slavistična Revija, 67(1), 69-85. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-5