Strehovec, J. (2019). Beseda-podoba-telo: Razširjeno besedilo in nove modalnosti branja in izkušanja teksta. Slavistična Revija, 67(1), 1-15. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-1