Kavšek, B. (2019). Simpozij Obdobja 37: Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski, Ljubljana, 15.–16. november 2018. Slavistična Revija, 67(1), 111-113. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-2-2