Žavbi, N. (2019). Odrski govor – slušnozaznavna in računalniška fonetična analiza uprizoritev Cankarjevih Hlapcev. Slavistična Revija, 67(1), 51–67. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-4