ŽeleA. (2019). O pravnem jeziku z vidika pravnikov in jezikoslovcev. Slavistična Revija, 67(3), 527–529. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-2-1