Perenič, U. (2019). Dnevnik kot literarnozgodovinski vir: Tagebuch 1844 Louise Crobath. Slavistična Revija, 67(3), 425–439. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-1