Verdonik, D. (2019). Pomanjkljivo sporazumevanje v ideološko vpetem diskurzu. Slavistična Revija, 67(3), 509–525. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-6