Gabrovšek, D., & Žele, A. (2019). Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini. Slavistična Revija, 67(3), 487–507. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-5