Vidovič Muha, A. (2019). Spol – jezikovni sistem in ideologija. Slavistična Revija, 67(2), 127–137. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-1