Marvin, T. (2019). O predvidljivosti slovnične kategorije spola v slovenščini. Slavistična Revija, 67(2), 151–158. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-3