Perko, G. (2019). Spol in besedni red v dvoimenskih prirednih zvezah. Slavistična Revija, 67(2), 171–177. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-5