Ledinek, N. (2019). Spol v slovenskih enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih kot slovnična in družbena kategorija. Slavistična Revija, 67(2), 189–201. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-7