Štumberger, S. (2019). Slovarska obravnava samostalnikov za poimenovanje oseb. Slavistična Revija, 67(2), 203–211. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-8