Jakop, N. (2019). Izražanje spola v frazeologiji: samostalniški frazemi med slovarjem in korpusom. Slavistična Revija, 67(2), 213–222. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-9