Tivadar, H. (2019). Opis samoglasnikov slovenskega knjižnega jezika z vidika spola govorečega. Slavistična Revija, 67(2), 233–242. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-11