Bon, M., & Smole, V. (2019). Narečna sprememba nekaterih samostalnikov moškega in ženskega spola v množini. Slavistična Revija, 67(2), 243–252. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-12