Jakop, T. (2019). Maskulinizacija in feminizacija v srednjesavinjskem narečju. Slavistična Revija, 67(2), 253–262. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-13