Legan Ravnikar, A. (2019). Slovnični spol prevzetih samostalnikov v knjižni slovenščini 16. stoletja: od besedilnih virov k slovarju. Slavistična Revija, 67(2), 263–271. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-14