Orel, I. (2019). Ženske dvojinske glagolske oblike v starejšem slovenskem knjižnem jeziku. Slavistična Revija, 67(2), 273–280. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-15