Šekli, M. (2019). Izvor pridevnikov tipov bukov in lipov/češnjev v slovenščini. Slavistična Revija, 67(2), 281–289. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-16