Smolej, M. (2019). Anormativizem in dileme inkluzivne slovnice. Slavistična Revija, 67(2), 179–188. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-6