Stopar, A., & Ilc, G. (2019). Stilistična (ne)zaznamovanost moških in ženskih poimenovalnih parov za poklice v angleščini in slovenščini. Slavistična Revija, 67(2), 333–342. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-21