Dobrovoljc, H., & Stabej, M. (2019). Jezikovne izbire v slovenskih smernicah za spolno občutljivo rabo jezika. Slavistična Revija, 67(2), 373–384. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-25