Kranjc, S. (2019). Spolno občutljiva raba jezika v učnih gradivih. Slavistična Revija, 67(2), 395–404. Pridobljeno od https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-27